33 km no atpūtas kompleksa atrodas Vecpiebalga. Latvijā atpazīstama ar savu bagāto kultūras vēsturi un tradīcijām, dabas vērtībām un skaistajām ainavām. No Vecpiebalgas novada nākušas daudzas Latvijas kultūrai un sabiedrībai nozīmīgas personības – rakstnieki, mūziķi, sportisti, zinātnes un sabiedriskie darbinieki, kuri novada vārdu nesuši tālu ārpus Latvijas robežām.

Zaļie pakalni, ezeri un ūdensrozes, Gauja, kas sāk savu tecējumu mūspusē, dabas, vēstures un kultūras pieminekļi, arī piebaldzēnu spītība un izturība, gara gaisma un prāta asums raksturo mūsu novadu arī mūsdienās.

www.vecpiebalga.lv